راهکارهای حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری ساده در بورس

سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی اختصاصی راهکاری اختصاصی برای سرمایه‌گذاری در بورس است. در این راهکار پس از ارزیابی اهداف و ریسک‌پذیری شما سبدی مشتمل بر سهام و اوراق موجود در بورس برای شما تشکیل می‌شود. شما به‌صورت مستمر در جریان ریز ترکیب دارایی سبدتان قرار می‌گیرید و می‌توانید طی تعامل با سبدگردان و مشاورانتان ترکیب دارایی سبدتان را تغییر دهید.

صندوق یکم اکسیر فارابی

صندوق سرمایه‌گذاری یکم اکسیر فارابی، صندوق سهامی شرکت سبدگردان فارابی و تحت نظر سازمان بورس است. بخش عمده دارایی این صندوق مطابق ماهیت و اساسنامه آن در سهام سرمایه‌گذاری می‌شود. مخاطبانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در سهام هستند می‌توانند با خیال راحت و بدون نیاز به آموزش تخصصی بورس در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق دوم اکسیر فارابی

صندوق سرمایه‌گذاری دوم اکسیر فارابی، صندوق درآمد ثابت شرکت سبدگردان فارابی و تحت نظر سازمان بورس است. بخش عمده این صندوق مطابق ماهیت و اساسنامه آن در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. مخاطبانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری بدون ریسک مشابه سپرده بانکی شوند، می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند و از سود روز شما و تقسیم سود ماهانه بهره‌مند شوند. سرمایه‌گذاری در این صندوق نیاز به دانش بورسی ندارد.