‌معرفی تیم سرمایه‌گذاری فارابی

شرکت سبدگردان فارابی

سبدگردان فارابی در تاریخ 1399/10/7 و به شماره ثبت 570405 به شناسه ملی 14009680960 ثبت رسید. خدمات سبدگردانی فارابی پیش از این توسط کارگزاری فارابی به بازار سرمایه ارائه می‌شد اما با هدف گسترش خدمات سبدگردانی و پس از ثبت شرکت سبدگردان خدمات سبدگردانی و مدیریت دارایی‌ گروه فارابی از طریق این شرکت عرضه خواهد شد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت سبدگردان فارابی به شرح ذیل است:

آقای سید روح الله میرصانعی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۲۳۳۱۵ دارنده ۸۴۰۰۰ سهم با نام عادی به ارزش ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
کارگزاری فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ و به نمایندگی محمد عطرسائی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲ دارنده ۵۰۰۰۰ سهم با نام عادی به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ و به نمایندگی محمدباقر خادمی به شماره ملی ۲۴۸۰۲۴۲۴۰۴ دارنده ۵۰۰۰۰ سهم با نام عادی به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
اقای میثم خیرخواه به شماره ملی ۱۲۶۱۹۴۶۴۲۱ دارنده ۶۰۰۰۰ با نام عادی به ارزش ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
آقای سیروان محمودی به شماره ملی ۲۸۸۰۰۵۷۶۸۱ دارنده ۲۴۰۰۰۰ سهم با نام عادی به ارزش ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
آقای رحمان بابازاده به شماره ملی ۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷ دارنده ۳۱۴۰۰۰۰ سهم با نام عادی به ارزش ۳۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
خانم رویا علینژاد به شماره ملی ۴۹۲۹۵۹۴۳۹۱ دارنده ۱۲۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی به ارزش ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

اعضای هیأت مدیره

محمد عطرسائی

رییس هیأت مدیره

اردشیر ظهرابی

مدیر عامل

سیروان محمودی

نایب رییس هیأت مدیره