شرکت سبدگردان فارابی

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، کلید موفقیت در بورس

خدمات شرکت سبدگردان فارابی

صندوق سهامی

صندوق سهامی فارابی ساده‌ترین راهکار سرمایه‌گذاری در بورس و جایگزین مناسبی برای خرید مستقیم سهام است. به‌منظور سرمایه‌گذاری در این صندوق شما به دانش تخصصی برای سرمایه‌گذاری در بورس نیاز ندارید.

صندوق درآمد ثابت

صندوق درآمد ثابت فارابی گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک با سود روزشمار است. این راهکار گزینه‌ای مناسب برای جایگزینی سپرده بانکی است چرا که سود روزشمار بالاتری نسبت به سپرده‌های بانکی به شما ارائه می‌دهد.

سبدگردانی اختصاصی، متناسب با اهداف شما

سبدگردانی اختصاصی، راهکاری ویژه است که در آن سبدی از سهام و اوراق متناسب با بازدهی مطلوب و ریسک‌پذیری شما تشکیل می‌شود. شما به‌صورت کامل در جریان جزییات این سبد قرار می‌گیرید و می‌توانید طی تعامل با سبدگردان اختصاصی‌تان در ترکیب دارایی سبد تغییر ایجاد کنید.

شرکت سبدگردان فارابی

شرکت سبدگردان فارابی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در بورس و ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق سبدهای اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شد

مشاوره رایگان برای انتخاب سرمایه گذاری

برای دریافت مشاوره و انتخاب بهترین راهکار سرمایه‌گذاری درخواست خود را ثبت کنید.